วิธีการรับ SSTV จากดาวเทียม PSAT-2 (Smart phone)

เครดิตข้อมูลจาก HS6TUX
https://web.facebook.com/chaihifi.si/posts/473378547022446

  1. ศึกษาการโคจรของดาวเทียม ว่าจะผ่านบริเวณที่เราอยู่จากทิศทางไหน ไปทิศทางไหน
  2. ดูตารางเวลาที่จะผ่าน
  3. เตรียมอุปกรณ์ วิทยุ สายอากาศ โทรศัพท์มือถือ
  4. ศึกษาเรื่อง Dropper ของความถี่วิทยุ ในวัตถุเคลื่อนที่
  5. ความถี่ SSTV ที่ดาวเทียมดวงนั้นส่ง (PSAT-2:435.350)
  6. ขณะรับสัญญาณ ตั้ง sq.off เอาโทรศัพท์เปิด app Robot36 แล้ววางไว้ใกล้ๆ ลำโพง
  7. รับได้แล้วววว โพสต์เฟซบุ๊กโชว์ผลงาน 😁😁

Android App ที่ต้องใช้

Robot36 (เอาไว้ถอดรหัสสัญญาณภาพ SSTV)
https://play.google.com/store/apps/details?id=xdsopl.robot36

ISS Detector (เอาไว้ดูข้อมูลการโคจรดาวเทียม)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runar.issdetector

SSTV from ISS (International Space Station)

สถาบันการศึกษา Moscow Aviation Institute (MAI) แห่งประเทศรัสเซียจะมีแผนส่ง SSTV จากสถานีอวกาศนานาชาติในวันที่ 28 และ 29 มกราคม 2563 ที่จะถึงนี้ โดยจะเน้นเฉพาะช่วงเวลาที่ผ่านสถาบัน MAI

SSTV จากสถานีอวกาศนานาชาติ
ความถี่: 145.800 MHz
โหมด: PD-120

ช่วงเวลาออกอากาศ UTC
Jan 28 – 12:10 – 17:15 GMT
Jan 29 – 13:10 – 18:05 GMT

ชวงเวลาออกอากาศ เป็นเวลาประเทศไทยคือ
28 มกราคม 2563 19:10 – 00:15 น.
29 มกราคม 2563 20:10 – 01:05 น.

ถ้าลองคำนวณเวลาที่สถานีอวกาศผ่านประเทศไทย เราจะรอรับ SSTV ได้ในช่วงเวลา
28 มกราคม 2563 20:36 – 20:46 น. (Max elevation 67.2)
28 มกราคม 2563 21:07 – 21:33 น. (Max elevation 6.8)